By: suchitra mishra On: August 31, 2022 In: citas-ateo visitors Comments: 0

Ang isang sirang puso ay maaaring magdulot sa iyo ng matinding kalungkutan in the maaari ka ring sakitin Ang puso ng Diyos ay naantig con el fin de sa mga ang puso! Ito ay madalas na malinaw na nakasaad sa Bibliya, tulad ng sa Mga Awit 51 : Ang...

Read more